பட்டியல்2

உயர் அழுத்த நீரூற்று பம்ப்

  • உயர் அழுத்த நீரூற்று பம்ப் மலிவான துருப்பிடிக்காத எஃகு நீரூற்று பம்ப்

    உயர் அழுத்த நீரூற்று பம்ப் மலிவான துருப்பிடிக்காத எஃகு நீரூற்று பம்ப்

    உயர் அழுத்த நீரூற்று நீர்மூழ்கிக் குழாய்கள் குறைந்த அழுத்த நீரூற்று பம்புகளை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தவை மற்றும் பெரிய அளவிலான நீர் நடனம் இசை நீரூற்று நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்த ஏற்றது.304 துருப்பிடிக்காத எஃகு உயர் அழுத்த பம்புகள் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு, நிலையான செயல்திறன், ஆயுள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நீர்நிலைகளுக்கு ஏற்றது.