பட்டியல்2

நீர் நீரூற்று குழாய்கள்

  • நீரூற்று பம்ப் குறைந்த மின்னழுத்த இசை நீரூற்று நீரில் மூழ்கக்கூடிய பம்ப் துருப்பிடிக்காத எஃகு நிலப்பரப்பு நீரூற்று DC தூரிகை இல்லாத மையவிலக்கு பம்ப்

    நீரூற்று பம்ப் குறைந்த மின்னழுத்த இசை நீரூற்று நீரில் மூழ்கக்கூடிய பம்ப் துருப்பிடிக்காத எஃகு நிலப்பரப்பு நீரூற்று DC தூரிகை இல்லாத மையவிலக்கு பம்ப்

    குறைந்த மின்னழுத்த DC நீரூற்று பம்ப் என்பது DC21V-60V ஆல் இயக்கப்படும் ஒரு பாதுகாப்பான நீர்மூழ்கிக் குழாய் ஆகும்.பொதுவாக சிறிய அளவில், அதிக பாதுகாப்பு, குறைந்த சத்தம், குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு மற்றும் நீண்ட சேவை வாழ்க்கை ஆகியவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, இது உலர் நடனம் இசை நீரூற்றுகள் மற்றும் ஊடாடும் நடனம் இசை நீரூற்றுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.

  • உயர் அழுத்த நீரூற்று பம்ப் மலிவான துருப்பிடிக்காத எஃகு நீரூற்று பம்ப்

    உயர் அழுத்த நீரூற்று பம்ப் மலிவான துருப்பிடிக்காத எஃகு நீரூற்று பம்ப்

    உயர் அழுத்த நீரூற்று நீர்மூழ்கிக் குழாய்கள் குறைந்த அழுத்த நீரூற்று பம்புகளை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தவை மற்றும் பெரிய அளவிலான நீர் நடனம் இசை நீரூற்று நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்த ஏற்றது.304 துருப்பிடிக்காத எஃகு உயர் அழுத்த பம்புகள் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு, நிலையான செயல்திறன், ஆயுள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நீர்நிலைகளுக்கு ஏற்றது.